Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

«Give me your PIN! You have three tries! » (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: ΟΣΟ.. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

2 ώρες

Εφαρμογή-Εκλέπτυνση της γνώσης.

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3.docx askiseis_gia_to_spiti.docx

Με την 3η δραστηριότητα επιδιώκεται η σύνθεση των δύο επιμέρους προβλημάτων.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες επιδιώκεται να προβληματιστούν και στην συνέχεια να εφαρμόσουν την επαναληπτική δομή στην επίλυση του κύριου προβλήματος που είναι συνδυασμός των δύο ειδών προβλημάτων όπως προαναφέρθηκε, προβλήματα δηλαδή στα οποία: στο μεν 1ο  η συνθήκη επανάληψης σχετίζεται με μία τιμή μετρητή, το δε 2ο η συνθήκη επανάληψης σχετίζεται με κάποια τιμή που δίνει ο χρήστης.


Δημιουργός Σεναρίου: Πασχαλία Ζαπρούδη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Give me your PIN! You have three tries! » (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: ΟΣΟ.. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3198