Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

«Give me your PIN! You have three tries! » (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: ΟΣΟ.. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

2 ώρες

Οικοδόμηση της γνώσης-Συνεργατική Διερεύνηση.

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2.docx askiseis_gia_to_spiti.docx

Στο βήμα αυτό, οι μαθητές/τριες θα γνωρίσουν δύο προβλήματα στα οποία στο μεν 1ο , η συνθήκη επανάληψης σχετίζεται με μία τιμή μετρητή, το δε 2ο η συνθήκη επανάληψης σχετίζεται με κάποια τιμή που δίνει ο χρήστης (συνήθως αναφερόμαστε στην τιμή αυτή, με τον όρο «τιμή-φρουρός»)

 

Η 2η  δραστηριότητα «Πόσες φορές πρέπει να στο επαναλάβω;;»περιλαμβάνει 4 υπο-δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως στόχο την οικοδόμηση της γνώσης σχετικά με την επαναληπτική δομή ΟΣΟ… ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ…

Συνοπτικά οι 4 υπο-δραστηριότητες για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων είναι:

    Η δραστηριότητα 2.1 «Επανάλαβε… επανάλαβε..», έχει ως στόχο οι μαθητές/τριες να διερευνήσουν τα βήματα της δομής σε ΓΛΩΣΣΑ, καθώς επίσης και να παρατηρήσουν τα βήματα αυτά με τα  αντίστοιχα Διαγράμματα Ροής.

Επιλέγεται η διδακτική προσέγγιση «Μαύρο Κουτί (Black Box)», η οποία εστιάζει στην ενεργή εμπλοκή των μαθητών/τριων και στην διερεύνηση των χαρακτηριστικών της επαναληπτικής δομής.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες παρακολουθούν την εκτέλεση δύο απλών προγραμμάτων (των οποίων δεν γνωρίζουν τον κώδικα και τη λειτουργία τους- «Μαύρα Κουτιά») και στην συνέχεια παρακολουθούν την εκτέλεση δύο αρχείων με τα αντίστοιχα Διαγράμματα Ροής.

   Με την δραστηριότητα 2.2 «Πότε πρέπει να τερματίσω;;;» οι μαθητές/τριες καλούνται να απαντήσουν συνεργατικά ανά δύο όπως κάθονται στον Η/Υ τους, σε μία σειρά από ερωτήσεις που αφορούν τα αποτελέσματα της εκτέλεσης των προγραμμάτων της προηγούμενης δραστηριότητας 2.1.

   Με την δραστηριότητα 2.3 «Ποια είναι τα βήματα», επιδιώκεται η κατανόηση των χαρακτηριστικών της επαναληπτικής δομής.

   Στην συνέχεια και με την δραστηριότητα 2.4 «Πάλι;» οι μαθητές/τριες καλούνται να διατυπώσουν σε ΓΛΩΣΣΑ τα 2 είδη προβλημάτων.


epanalipsi_hot_potatoes.htm

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Δημιουργός Σεναρίου: Πασχαλία Ζαπρούδη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Give me your PIN! You have three tries! » (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: ΟΣΟ.. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3197