Φάση Σεναρίου

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)

ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. ΜΙΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε

3 ώρες

Δημοσίευση των εργασιών τους (Προαιρετική φάση)

45λεπτά

Οι ομάδες δημοσιεύουν τα λογισμικά που δημιούργησαν με τα συμπεράσματα της έρευνάς τους στην ιστοσελίδα του σχολείου ή σε μια νέα ιστοσελίδα που δημιουργούν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ή σε ένα νέο blog ή σε περιβάλλον  Wiki όπου μπορούν να δημιουργήσουν ένα μαθητικό περιοδικό με θέμα "τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία" με τη βοήθεια του καθηγητή του μαθήματος ή του καθηγητή της πληροφορικής του σχολείου.


Δημιουργός Σεναρίου: ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. ΜΙΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3242