Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Βαλκανικοί Πόλεμοι: «Η εθνική ομοψυχία και τα θαύματά της»

2 ώρες

Α' Βαλκανικός Πόλεμος

45λεπτά

Οι μαθητές και οι μαθήτριες εντοπίζουν τα βασικά πολεμικά και διπλωματικά γεγονότα του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου. Κατανοούν τους λόγους που οδήγησαν στη συμμαχία τα βαλκανικά κράτη εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Διερευνούν την κατάσταση που επικρατούσε κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα στα Βαλκάνια, τις εθνικές διεκδικήσεις των εθνικών κρατών, τις αιτίες που οδήγησαν στον Α' Βαλκανικό Πόλεμο. 

Ερμηνεύουν επίσης την αντιπαράθεση του πρωθυπουργού Βενιζέλου με το διάδοχο Κωνσταντίνο για την κατεύθυνση που θα έπρεπε να ακολουθήσουν οι ελληνικές δυνάμεις προς το Μοναστήρι ή προς τη Θεσσαλονίκη.

Τέλος, οι μαθητές συγκρίνουν τα παλαιά σύνορα των κρατών της βαλκανικής χερσονήσου με τα νέα που προέκυψαν μετά τη Συνθήκη του Λονδίνου και διακρίνουν νικητές και ηττημένους.


Χρονολόγιο: Η Εξέλιξη των Βαλκανικών Πολέμων

Στο χρονολόγιο παρουσιάζονται οι αιτίες, η αφορμή, τα γεγονότα και τα αποτελέσματα των Βαλκανικών Πολέμων. Παρακολουθήστε τα γεγονότα και προσπαθήστε να τα οργανώσετε σε ένα νοητικό χάρτη.

Οι Νεότουρκοι

Ποιοι ήταν οι Νεότουρκοι και πώς επηρέασαν τις εξελίξεις στην περιοχή των Βαλκανίων. Αναζήτησε την απάντηση στην παρακάτω παρουσίαση.

Το διάγγελμα του βασιλιά Γεωργίου Α' "Προς τον Λαό μου"

Κάντε κλικ στον κίτρινο κύκλο και διαβάστε το διάγγελμα του Γεωργίου Α' προς τον ελληνικό λαό. Εντοπίστε τους λόγους τους οποίους επικαλέστηκε για να αιτιολογήσει την κήρυξη πολέμου εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Τα Αίτια και οι Αφορμές

Ανασκοπώντας στα όσα μέχρι τώρα έχουμε διαπραγματευτεί φτιάξτε τον νοητικό χάρτη με τις αιτίες και την αφορμή που οδήγησαν στην έναρξη του Α' Βαλκανικού Πολέμου

Διαβάστε την Εικόνα.

Παρατηρήστε την εικόνα και συζητήστε με άξονα τις ερωτήσεις που τη συνοδεύουν.

Οι Πολεμικές Κινήσεις των Ελληνικών Συμμαχικών Στρατευμάτων κατά τη διάρκεια του Α' Βαλκανικού Πολέμου

Επιλέξτε την απάντηση που δείχνει τις πολεμικές κινήσεις των ελληνικών στρατευμάτων.

Οι Πολεμικές Κινήσεις των Σερβικών Συμμαχικών Στρατευμάτων κατά τη διάρκεια του Α' Βαλκανικού Πολέμου

Επιλέξτε την απάντηση που δείχνει τις πολεμικές κινήσεις των σερβικών στρατευμάτων.

Οι Πολεμικές Κινήσεις των Βουλγαρικών Συμμαχικών Στρατευμάτων κατά τη διάρκεια του Α' Βαλκανικού Πολέμου

Επιλέξτε την απάντηση που δείχνει τις πολεμικές κινήσεις των βουλγαρικών στρατευμάτων.

Η Μάχη στο Σαραντάπορο και... ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς

Παρατηρείστε την εικόνα, και κατόπιν επιλέξτε τον κίτρινο διαδραστικό κύκλο. Θα δείτε εκεί μια αναφορά στη μάχη του Σαρανταπόρου. Αναζητήστε πληροφορίες στη Βικιπαίδεια και γράψτε ένα μικρό κείμενο για τη μάχη αυτή.

Όταν Γράφουν οι Στρατιώτες: Συνθήκες Πολέμου

Διαβάστε ένα γράμμα από τον Α' Βαλκανικό Πόλεμο και απόσπασμα από ημερολόγιο στρατιώτη κατά τον Β' Βαλκανικό Πόλεμο. Στη συνέχεια, περιγράψτε τις συνθήκες που επικρατούσαν στο μέτωπο.

Η Συνθήκη του Λονδίνου: Οι Χάρτες Αλλάζουν

Συγκρίνετε τους δύο χάρτες και διατυπώστε τον τρόπο που αλλάζουν τα σύνορα των εμπλεκόμενων κρατών. Σχολιάστε ιδιαίτερα τα σύνορα της Ελλάδας. Σε αυτό θα σας βοηθήσει ο παρακάτω διαδραστικός χάρτης της περιοχής των Βαλκανίων.

Η Συνθήκη του Λονδίνου: Οι Χάρτες Αλλάζουν

Περιηγηθείτε στο διαδραστικό χάρτη και βρείτε τα εδάφη που προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα με το τέλος του Α' Βαλκανικού Πολέμου.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΙΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ/ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βαλκανικοί Πόλεμοι: «Η εθνική ομοψυχία και τα θαύματά της»» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3295