Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Βαλκανικοί Πόλεμοι: «Η εθνική ομοψυχία και τα θαύματά της»

2 ώρες

Β' Βαλκανικός Πόλεμος

45λεπτά

Οι μαθητές και οι μαθήτριες κατανοούν τους λόγους που έφεραν σε ρήξη τη Βουλγαρία με τις άλλες δύο σύμμαχες χώρες, την Ελλάδα και τη Σερβία. Διερευνούν τα γεγονότα και αποτιμούν τα αποτελέσματα του Β' Βαλκανικού Πολέμου. Κατόπιν, προσεγγίζουν τους Βαλκανικούς Πολέμους από διαφορετική οπτική γωνία: ως την αρχή του τέλους της μακραίωνης συνύπαρξης των διαφορετικών εθνοτήτων στα Βαλκάνια.


Γράμματα από το Μέτωπο


Μια... Άλλη Ανάγνωση των Αιτιών

Παρατηρήστε την εικόνα του βουλγαρικού ημερολογίου του 1913 και κάντε κλικ στο διαδραστικό κόκκινο κύκλο για να αναζητήσετε μέσα από το κείμενο τους λόγους για τους οποίους η Βουλγαρία στράφηκε εναντίον των συμμάχων της στο Β' Βαλκανικό Πόλεμο.

Οι Αιτίες Έναρξης του Β' Βαλκανικού Πολέμου


Οι Συμμαχίες και οι Αντίπαλοι


Η Απελευθέρωση της Μακεδονίας

Κάντε κλικ στο διαδραστικό γαλάζιο κύκλο της εικόνας και διαβάστε κείμενα σχετικά με την επικράτηση των Ελλήνων στην Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια συζητήστε για την κεντρική σημασία που είχε η περιοχή αυτή για του Έλληνες.

H Συνθήκη του Βουκουρεστίου: Η Μεγάλη Ελλάδα

Παρατηρήστε το χάρτη

Οι Μεγάλοι Πρωτεργάτες

Παρατηρείστε την εικόνα και συζητήστε τις ερωτήσεις. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο διαδραστικό μαύρο κύκλο και μελετήστε ένα κείμενο όπου παρουσιάζει τη συνεργασία και την προσφορά των δύο αντρών στον θρίαμβο των Βαλκανικών Πολέμων.

Ο Διπλωμάτης και ο Πολεμιστής

Κάθε ένας από τους δύο πρωτεργάτες είχε ένα διακριτό ρόλο κατά τη διάρκεια των πολέμων. Οι ρόλοι μοιάζει να αποτυπώνονται στην παρακάτω φωτογραφία και την αντίστοιχη λαϊκή ζωγραφιά. Θα μπορούσατε να τους υποθέσετε;

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΙΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ/ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βαλκανικοί Πόλεμοι: «Η εθνική ομοψυχία και τα θαύματά της»» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3296