Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ

3 ώρες

Επίδειξη κανόνων δικαίου και ιεραρχία τους

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
paylopoylos.doc i_pyramida_toy_dikaioy.doc

Παρουσιάζονται οι πηγές δικαίου και η μεταξύ τους ιεράρχηση.  Διανέμεται ένα φύλλο με την πυραμίδα του δικαίου, καθώς και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας για το ίδιο θέμα, με έμφαση στο ευρωπαϊκό δίκαιο.  Επειδή το απόσπασμα της ομιλίας είναι αρκετά μεγάλο και η ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας περιορισμένη, διαβάζουμε μόνο λίγες παραγράφους, στις οποίες εξηγούμε βασικές έννοιες.


ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το σημερινό Σύνταγμα, όπως ισχύει από το 1975

Δημιουργός Σεναρίου: Ελισάβετ Δαλαμπύρα (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3341