ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο αφορά απόσπασμα του κεφαλαίου με τίτλο "Το δίκαιο στη ζωή μας" από το βιβλίο της Πολιτικής Παιδείας της Β' Λυκείου. 
 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η παρούσα ενότητα είναι μέρος του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας της Β' τάξης του Γενικού Λυκείου και συγκεκριμένα απόσπασμα από το κεφάλαιο 6, με τίτλο "Το Δίκαιο στη ζωή μας".  Το σενάριο εξετάζει καταρχήν ένα από τα βασικότερα ζητήματα της νομικής επιστήμης: τη σχέση του δικαίου με την ηθική, δηλαδή τη μέση κοινωνική αντίληψη.  Οι δύο αυτές έννοιες είναι απολύτως διακριτές, είναι όμως σίγουρο ότι η πρώτη επηρεάζεται πολύ από τη δεύτερη.  Το δεύτερο σκέλος του σεναρίου εξετάζει την ερμηνεία των κανόνων δικαίου, που είναι και η κύρια εργασία ενός νομικού επιστήμονα.  Τέλος, εξετάζεται και το ζήτημα της ιεραρχίας των διαφόρων πηγών του δικαίου, έτσι ώστε ο μαθητής να αντιλαμβάνεται φράσεις όπως "ο νόμος είναι αντισυνταγματικός"κ.ο.κ., αλλά και να μπορεί να κρίνει την πολιτική εξουσία για τις επιλογές της.  Ένας ψηφισμένος από τη βουλή νόμος δεν αποτελεί αξίωμα "νομιμότητας", παρά ελέγχεται και οφείλει να συνάδει με ανώτερες αξίες που διέπουν την κοινωνία μας.

 

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Διάκριση δικαίου και ηθικής
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα
Επίδειξη κανόνων δικαίου και ερμηνεία τους
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με βιντεοπροτζέκτορα
Επίδειξη κανόνων δικαίου και ιεραρχία τους
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με βιντεοπροτζέκτορα
Διδακτικοί Στόχοι
Να διακρίνουν τους κανόνες ηθικής από τους κανόνες δικαίου
Να αναγνωρίζουν τους τρόπους ερμηνείας των κανόνων δικαίου
Να μπορούν να συγκρίνουν τους κανόνες δικαίου μεταξύ τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ηθική, δίκαιο, ερμηνεία κανόνων, ιεραρχία πηγών,
Υλικοτεχνική υποδομή
προτζέκτορας
Δημιουργός Σεναρίου: Ελισάβετ Δαλαμπύρα (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.