Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)

Σύγκριση - Διάταξη Κλασμάτων

2 ώρες

Οργάνωση και παρουσίαση

10λεπτά

Σε αυτήν τη φάση παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις προηγούμενες δραστηριότητες για τη σύγκριση κλασμάτων και για τη διάταξή τους σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.


Συμπεράσματα για τη σύγκριση και διάταξη κλασμάτων


Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ/ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Σύγκριση - Διάταξη Κλασμάτων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3364