Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)

Σύγκριση - Διάταξη Κλασμάτων

2 ώρες

Εφαρμογές

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3_2_1.doc

Στη φάση αυτή οι μαθητές συγκρίνουν ομώνυμα κλάσματα, ετερώνυμα κλάσματα με ίδιους αριθμητές, διατάσσουν κλάσματα κατά αύξουσα σειρά και τοποθετούν κλάσματα στην αριθμογραμμή παίζοντας.


Σύγκριση ομώνυμων κλασμάτων


Εφαρμογή: σύγκριση ομώνυμων κλασμάτων


Σύγκριση ετερώνυμων κλασμάτων με ίδιους αριθμητές


Εφαρμογή: σύγκριση ετερώνυμων κλασμάτων με ίδιους αριθμητές


Διάταξη κλασμάτων και τοποθέτησή τους στην αριθμογραμμή


Εφαρμογή: αριθμογραμμή


Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ/ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Σύγκριση - Διάταξη Κλασμάτων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3365