Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)

Σύγκριση - Διάταξη Κλασμάτων

2 ώρες

Αυτοέλεγχος - Ασκήσεις εμπέδωσης

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3_5.doc

Στη φάση αυτή οι μαθητές ελέγχουν τις γνώσεις που απέκτησαν και στη συνέχεια εργάζονται στις ασκήσεις εμπέδωσης του Φύλλου εργασίας 1.


Ελέγχω τις γνώσεις μου

Διαβάστε τις φράσεις και επιλέξτε κάθε φορά τη σωστή απάντηση.

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ/ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Σύγκριση - Διάταξη Κλασμάτων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3366