Φάση Σεναρίου

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)

Γνωρίζω το ζωγράφο Πάουλ Κλέε και τον φανταστικό του κόσμο.

3 ώρες

Η ζωή και το έργο του ζωγράφου Πάουλ Κλέε.

45λεπτά

Μέσα από μία πυκνή παρουσίαση των έργων του Πάουλ Κλέε, εξάπτουμε το ενδιαφέρον των μαθητών-τριών. Η παρουσίαση περιέχει διαδραστικό περιεχόμενο που αυξάνει την ικανοποίηση και την αυτοπεποίθηση των παιδιών. Πραγματοποιείται με βίντεο και διαφάνειες, με ταυτόχρονη αναφορά σε βιογραφικά στοιχεία του καλλιτέχνη. Επιπλέον, τα παιδιά παίζουν με εφαρμογή διαδραστικού παιχνιδιού τύπου παζλ, συμπληρώνουν τίτλους πινάκων του Κλέε και προτάσεις από τη ζωή και το έργο του ζωγράφου.


Ταξιδεύουμε με τα έργα του Πάουλ Κλέε.

Διαδραστικό βίντεο που παρουσιάζει έργα του Πάουλ Κλέε.

Πώς ζωγράφιζε ο Πάουλ Κλέε;

Διαδραστική παρουσίαση με διαφάνειες για τη ζωή του καλλιτέχνη και τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά των έργων του.

Συμπληρώστε τις προτάσεις.


Παιχνίδι παζλ με το έργο του Κλέε 'Ο Ναύτης'.

Εφαρμογή διαδραστικού παιχνιδιού τύπου παζλ. Παρέχονται τρία επίπεδα δυσκολίας: α) Εύκολο (λίγα κομμάτια), β) μέτριας δυσκολίας (αρκετά κομμάτια) και γ) δύσκολο (πολλά κομμάτια).

Επιλέξτε το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού. Στη συνέχεια αλλάξτε θέση στα κομμάτια, έτσι ώστε να σχηματίσετε την εικόνα.

Τίτλοι πινάκων του Πάουλ Κλέε.


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωρίζω το ζωγράφο Πάουλ Κλέε και τον φανταστικό του κόσμο.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3401