Γνωρίζω το ζωγράφο Πάουλ Κλέε και τον φανταστικό του κόσμο.

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)

Γνωρίζω το ζωγράφο Πάουλ Κλέε και τον φανταστικό του κόσμο.

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Με αυτό το διδακτικό σενάριο οι μαθητές/τριες θα έρθουν σε επαφή με τη ζωή, το έργο (εικαστικό και παιδαγωγικό) και τη φιλοσοφία του μεγάλου καλλιτέχνη Πάουλ Κλέε. Τα παιδιά, με ζωγραφική και εικαστικά παιχνίδια, θα γνωρίσουν τον καλλιτέχνη και δάσκαλο που έμεινε σε όλη του τη ζωή παιδί και θεωρούσε την παιδική τέχνη την πιο αγνή απ' όλες τις μορφές τέχνης.

Το παρόν ψηφιακό σενάριο μπορεί να αποτελέσει υποστηρικτικό υλικό της διδακτικής ενότητας Δ5: Ο Πάουλ Κλέε μιλάει με ένα παιδί, του μαθήματος Εικαστικών, της Α΄ & Β΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

O/Η μαθητής/τρια αναμένεται, μέσα από το έργο του Πάουλ Κλέε, να ενδιαφερθεί για τη μοντέρνα τέχνη, να αποκτήσει θετική στάση απέναντι στα έργα τέχνης, να μαθαίνει πληροφορίες για τη ζωή του καλλιτέχνη και τα μορφικά στοιχεία που χρησιμοποιεί, να συζητά για τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται ο ζωγράφος, να πειραματίζεται με διάφορα υλικά και να ανακαλύπτει ότι η τέχνη είναι ένας μοναδικός τρόπος έκφρασης. Βασικός σκοπός της έρευνας και της δημιουργίας έργων είναι να καλλιεργηθούν τα παιδιά τόσο ως δημιουργοί όσο και ως φιλότεχνοι θεατές.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Καλλιτεχνικά / Εικαστικά > Σχέδιο και χρώμα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Η ζωή και το έργο του ζωγράφου Πάουλ Κλέε.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση στο διαδίκτυο και ψηφιακά μέσα προβολής.
Ο φανταστικός κόσμος στα έργα του Πάουλ Κλέε.
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο εικαστικών ή σχολική τάξη, με Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο και βιντεοπροβολέα.
Δημιουργία έργου και παρουσίασή του.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο εικαστικών ή σχολική τάξη με συνθήκες εργαστηρίου, Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο και εκτυπωτή.
Αυτοαξιολόγηση.
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο εικαστικών ή σχολική τάξη, με Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο και εκτυπωτή.
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν τα παιδιά έργα του καλλιτέχνη Πάουλ Κλέε και να τα προσεγγίσουν με παιγνιώδη τρόπο.
Να εντάσσουν στο λεξιλόγιό τους απλούς εικαστικούς όρους και να τους περιγράφουν.
Να συνθέτουν μορφές με γραμμές, σχήματα, χρώματα και να αποδίδουν ρυθμό.
Να χρησιμοποιούν με φαντασία διάφορα υλικά και μορφές έκφρασης.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Πάουλ Κλέε, Paul Klee, σύγχρονη-μοντέρνα τέχνη, αφηρημένη-μη παραστατική τέχνη, Γραμμή, Σχήμα, χρώμα, ζωγραφική, μουσική, ρυθμός.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση στο διαδίκτυο και ψηφιακά μέσα προβολής.
Εργαστήριο εικαστικών ή σχολική τάξη με συνθήκες εργαστηρίου, Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέα και εκτυπωτή.
Υλικά εικαστικών.
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωρίζω το ζωγράφο Πάουλ Κλέε και τον φανταστικό του κόσμο.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.