Φάση Σεναρίου

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)

Γνωρίζω το ζωγράφο Πάουλ Κλέε και τον φανταστικό του κόσμο.

3 ώρες

Αυτοαξιολόγηση.

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_autoaxiologisis_klee.pdf

Μετά την παρουσίαση των έργων από τις ομάδες, δίνεται σε κάθε μαθητή-τρια φύλλο ανατροφοδότησης. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά στην αυτοαξιολόγηση της προσπάθειάς τους και της συμμετοχής τους σε ομάδα, καθώς και στην έκφραση των συναισθημάτων που απορρέουν από το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο. 


Η γάτα του Κλέε θέλει κάτι να σου πει...


...Θέλει να σου πει ότι είναι πολύ χαρούμενη που γνώρισες τον αγαπημένο της ζωγράφο, τον Κλέε.


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωρίζω το ζωγράφο Πάουλ Κλέε και τον φανταστικό του κόσμο.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3404