Φάση Σεναρίου

Καλλιτεχνική Παιδεία (Γενικό Λύκειο)

Δραματοποίηση του διηγήματος του Δ. Χατζή, Ο Σιούλας ο ταμπάκος

3 ώρες

Προετοιμασία δραματοποίησης

30λεπτά

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, προχωρούν στην κατανόηση του περιεχομένου του διηγήματος του Δ. Χατζή, ο Σιούλας ο ταμπάκος. Σε αυτό θα συμβάλουν και τα ψηφιακά εργαλεία της πλατφόρμας Αίσωπος. Εδικότερα, μέσω του "Εξωτερικού Περιεχομένου" έχουν στη διάθεσή τους το διήγημα σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο θα μπορούσαν να μετατρέψουν από αρχείο pdf σε word, προκειμένου να είναι ευκολότερη η επεξεργασία του. Με τη βοήθεια του "Χρονολογίου" μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της ιστορίας, ενώ με τις "Κάρτες Διαλόγου" , μέσα από ένα παιχνίδι ερωτήσεων θα αποκτήσουν γνώσεις για τη ζωή στα ταμπάκικα, απαραίτητες για την επόμενη φάση του σεναρίου. Επίσης, καλό είναι σε αυτή τη φάση να απομονώσου τα πρόσωπα, να παρατηρήσουνν τις σχέσεις που τα συνδέουν μεταξύ τους, να ξεχωρίσουν τα διαλογικά μέρη από την αφήγηση, καθώς και τις σκηνοθετικές ή σκηνογραφικές πληροφορίες που δίνονται από τον συγγραφέα. 


Το διήγημα

Θεωρείται σκόπιμο να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα προσπέλασης του διηγήματος σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι μαθητές για τις ανάγκες της δραματοποίησης μπορούν να μετατρέψουν το αρχείο από acrobat σε word, για να μπορούν να επέμβουν στο κείμενο.

Ο δραματικός χρόνος του διηγήματος

Με τη βοήθεια του χρονολογίου οι μαθητές θα κατανοήσουν τη χρονική εξέλιξη της ιστορίας του Σιούλα του ταμπάκου

Διάλογος μεταξύ των ομάδων για τη ζωή στα ταμπάκικα

Πρόκειται για ένα διάλογο που θα αναπτυχθεί μεταξύ των ομάδων με τη χρήση του συγκεκριμένου διαδραστικού εργαλείου, προκειμένου να κατανοήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ήρωας του διηγήματος και η οικογένειά του.

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δραματοποίηση του διηγήματος του Δ. Χατζή, Ο Σιούλας ο ταμπάκος» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3406