Δραματοποίηση του διηγήματος του Δ. Χατζή, Ο Σιούλας ο ταμπάκος

Καλλιτεχνική Παιδεία (Γενικό Λύκειο)

Δραματοποίηση του διηγήματος του Δ. Χατζή, Ο Σιούλας ο ταμπάκος

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές θα αναλάβουν τη δραματοποίηση ενός λογοτεχνικού έργου, τη μετατροπή του δηλαδή σε θεατρικό κείμενο. Για την πραγματοποίηση του σεναρίου απαιτούνται συνολικά τρεις διδακτικές ώρες και θα αξιοποιηθούν τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος σε συνδυασμό με τη συνεργατική μάθηση. Την πρώτη διδακτική ώρα, οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και θα ασχοληθούν με την κατανόηση του περιεχομένου του διηγήματος. Τη δεύτερη διδακτική ώρα θα αναλάβουν δράσεις για τη δραματοποίηση του διηγήματος, με βάση το Φύλλο Εργασίας της ομάδας τους. Την τρίτη διδακτική ώρα θα οργανωθεί ένα συλλογικό δρώμενο για την παρουσίαση των δράσεών τους. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το σενάριο αποσκοπεί να κατανοήσουν οι μαθητές τη διαδικασία δραματοποίησης ενός κειμένου. Για τις ανάγκες του σεναρίου έχει επιλεγεί το διήγημα του Δ. Χατζή, Ο Σιούλας ο ταμπάκος. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό κείμενο, που διαθέτει αρκετά χαρακτηριστικά της λογοτεχνικής αφήγησης (περιγραφή, λογοτεχνικό διάλογο, πλοκή, επιβράδυνση, σύγκρουση κ.α. ). Παρέχει, λοιπόν, τη δυνατότητα στους μαθητές να αντικαταστήσουν τις περιγραφικές σκηνές με δραματοποιημένους διαλόγους, να αυτοσχεδιάσουν, να υποδυθούν έναν ήρωα, να προφέρουν τα λόγια του, να ζωντανέψουν, με άλλα λόγια, το κείμενο. Έτσι, θα αντιληφθούν τις διαφορές του θεατρικού από το λογοτεχνικό κείμενο και θα κατανοήσουν τα μορφολογικά και λειτουργικά γνωρίσματα του θεατρικού κειμένου. Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση είναι οργανωμένη με τη μορφή ένός σχεδίου δράσης, στο οποίο δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των τεχνών της λογοτεχνίας και του θεάτρου, μέσω της δραματοποίησης, των ΤΠΕ, ακόμη και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Καλλιτεχνική Παιδεία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Χωρισμός της τάξης σε ομάδες
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα τάξης ή Αίθουσα πολλαπλών επιλογών
Προετοιμασία δραματοποίησης
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα τάξης (1 φορητός υπολογιστής για κάθε ομάδα) ή Εργαστήριο Πληροφορικής
Δραματοποίηση του διηγήματος
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Πληροφορικής
Παρουσίαση της δραματοποίησης του διηγήματος
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα τάξης ή Αίθουσα θεάτρου (αν υπάρχει στο σχολείο). Μπορεί να χρειαστεί βιντεοπροβολέας
Διδακτικοί Στόχοι
Να αντιλαμβάνονται την ιδιαιτερότητα του θεατρικού κειμένου
να εφαρμόζουν τις αρχές του δράματος στη δημιουργία δραματικού λόγου
Να εντοπίζουν τα στοιχεία θεατρικότητας λογοτεχνικών κειμένων
Ενθάρρυνση ανακαλυπτικής-διερευνητικής μάθησης και κινητοποίηση φαντασίας και δημιουργικότητας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
δραματοποίηση, διήγημα, θεατρικός διάλογος, αυτοσχεδιασμός, δρώμενο.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ, βιντεοπροβολέας

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δραματοποίηση του διηγήματος του Δ. Χατζή, Ο Σιούλας ο ταμπάκος» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).