Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Προσχολική)

«Η Διατροφούλα συμβουλεύει........ !»

3 ώρες

Ανίχνευση των πρότερων ιδεών των νηπίων

60λεπτά

Προηγηθείσες δραστηριότητες στην ολομέλεια της τάξης

-Κουκλοθέατρο Αφόρμηση: Τα νήπια παρακολουθούν μαζί με τους γονείς τους το κουκλοθέατρο που έχει ετοιμάσει η Νηπιαγωγός.

“Η Διατροφούλα, μια λεπτή και κομψή κούκλα, επισκέπτεται το Νηπιαγωγείο μας, μαζί με τον Αχνούλη, έναν ασπρομάλλη κούκλο. Η Διατροφούλα παρατηρεί ότι ο Αχνούλης έχει χάσει κάποια δόντια του και αυτός την ενημερώνει για τις τροφές που του τα χάλασαν. Έτρωγε μόνο γλυκά και έχει πολλά προβλήματα υγείας εκτός από τα χαλασμένα δόντια. Η Διατροφούλα τον συμβουλεύει!!!!”

-Συζήτηση στην ολομέλεια 

-Παίξιμο ρόλων 

 Δραστηριότητα: «Ανίχνευση των πρότερων ιδεών των νηπίων για τις υγιεινές τροφές» (30 λεπτά)

Στόχος

-Διερεύνηση των γνώσεων των παιδιών για τις υγιεινές τροφές- Μελέτη περιβάλλοντος

-Διάκριση υγιεινών και μη τροφών - Μελέτη περιβάλλοντος

-Ομαδοποίηση - Μαθηματικά

Ενέργειες Εκπαιδευτικού: Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα ημιδομημένο φύλλο εργασίας,σε λογισμικό,  εισάγοντας εικόνες από αρχείο .Συγκεκριμένα, βάζει  2 εικόνες του Αχνούλη, μια με πονεμένο δόντι και μια χαρούμενου, καθώς και  εικόνες από υγιεινές και μη υγιεινές τροφές. Κάτω από τις εικόνες του Αχνούλη υπάρχουν δύο μεγάλοι κύκλοι Ανοίγει το λογισμικό και καλεί τους μαθητές να δράσουν.

Δράση μαθητών: Οι μαθητές   σε ομάδες 2-3 παιδιών καλούνται να τοποθετήσουν  με την τεχνική drag & drop διάφορες τροφές έχοντας ως κριτήριο αν οι τροφές χαλούν τα δόντια ή όχι.  

 Δραστηριότητα - Επιλέγω τροφές για ένα υγιεινό πρωινό (30 λεπτά)

Στόχος

-Να ομαδοποιήσουν τις τροφές με βάση ένα κοινό χαρακτηριστικό (τροφές για ένα υγιεινό πρωινό). - Μαθηματικά

Υλοποίηση

Ενέργειες Εκπαιδευτικού: Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα ημιδομημένο φύλλο εργασίας στο λογισμικό, εισάγοντας εικόνες. Συγκεκριμένα, έχει εισάγει έναν κύκλο  και διάφορες εικόνες τροφίμων από αρχείο..Ανοίγει το λογισμικό και καλεί τους μαθητές να δράσουν.

Δράση μαθητών: Οι μαθητές σε ομάδες 2-3 παιδιών καλούνται να επιλέξουν τροφές για ένα υγιεινό πρωινό και να τις τοποθετήσουν με την τεχνική drag & drop μέσα στον κύκλο. 


Διάκριση υγιεινών και μη τροφών

Βάλε τις τροφές στον κύκλο που πρέπει

ΥΓΙΕΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ

Επιλέγω τροφές για ένα υγιεινό πρωινό

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΛΑΡΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Η Διατροφούλα συμβουλεύει........ !»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3433