Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Προσχολική)

«Η Διατροφούλα συμβουλεύει........ !»

3 ώρες

Εφαρμογή δραστηριοτήτων-αξιολόγηση

75λεπτά
Φύλλα Εργασίας
ygieino_proino.docx pinakas_anaforas_igieino_proino.pdf pyramida_diatrofis.pdf drastoriotita_poios_exei_tous_pio_pollous_bathmous.xls pinakas_bathmwn.pdf

Δραστηριότητα -Ένωσε τα αντικείμενα με τις αντίστοιχες λέξεις (30 λεπτά)

Στόχος

-Να συνειδητοποιήσουν τη διαφορά γραπτού λόγου και εικόνας – Γλώσσα

-Να αναγνωρίσουν ονόματα και να αντιστοιχίσουν εικόνα με λέξη - Γλώσσα

Ενέργειες Εκπαιδευτικού: Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί έναν πίνακα αντιστοίχισης  Εισάγει έξη εικόνες υγιεινών τροφών και  τις αντίστοιχες λέξεις. Οι λέξεις δίνονται ανακατεμένες και φυσικά υπάρχει και η επιλογή του ελέγχου για να μπορεί το παιδί να επαληθεύσει τις υποθέσεις του.

Δράση μαθητών : Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες 2-3 παιδιών, καλούνται να αντιστοιχίσουν την εικόνα με τη σωστή λέξη, συμβουλευόμενα τον αντίστοιχο πίνακα αναφοράς με το υγιεινό πρωινό,(φύλλο εργασίας2). Με το ποντίκι και την τεχνική «σύρε και άσε» τοποθετούν την εικόνα στην αντίστοιχη λέξη. Έτσι εξασκούνται στην αναγνώριση και εκμάθηση των λέξεων προβαίνοντας σε διαδικασίες «ανάγνωσης». Τα υπόλοιπα παιδιά δουλεύουν σε ανάλογα φύλλα εργασίας (φύλλο εργασίας 1).

Δραστηριότητα- Πυραμίδα Υγιεινής Διατροφής (30 λεπτά)

Στόχος

-Να μάθουν να επιλέγουν συνειδητά αναγνωρίζοντας τις ποιότητες των τροφίμων προς όφελος της υγείας τους– Μελέτη Περιβάλλοντος

Προηγηθείσες δραστηριότητες στην ολομέλεια της τάξης

-Κουκλοθέατρο: Ο Αχνούλης ενημερώνει την Διατροφούλα για το κακό που έπαθε, τρώγοντας μόνο ένα είδος φαγητού (μονοφαγία). Πήγε στο γιατρό γιατί αρρώστησε και του έδωσε μια συνταγή, η οποία ήταν η πυραμίδα της διατροφής  .Είχε τις τροφές και πόσες φορές πρέπει να τρώμε από το κάθε είδος.

-Συζήτηση στη ολομέλεια, κατανοήσεις , συμπεράσματα

Εμπέδωση του θέματος με κατασκευές

-κατασκευή στην μοκέτα μιας μεγάλης διατροφικής πυραμίδας και τοποθέτηση συσκευασιών τροφίμων στην κατάλληλη θέση.

-ατομική κατασκευή πυραμίδας (φύλλο εργασίας3)

Υλοποίηση

Ενέργειες Εκπαιδευτικού: Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα ημιδομημένο φύλλο εργασίας στο λογισμικό, εισάγοντας εικόνες από αρχείο. Συγκεκριμένα έχει εισάγει μια πυραμίδα με τις ομάδες των τροφών και διάφορες εικόνες τροφίμων.

Ανοίγει το λογισμικό και καλεί τους μαθητές να δράσουν.

Δράση μαθητών: Οι μαθητές σε ομάδες 2-3 παιδιών καλούνται να τοποθετήσουν με την τεχνική drag & drop τις διάφορες τροφές στη σωστή θέση. 

 

Δραστηριότητα- Ποιος έχει τους πιο πολλούς βαθμούς (15 λεπτά)

Στόχος

-Να παροτρύνονται για να απεικονίζουν σχέσεις σε πίνακες καταγραφής (π.χ. πίνακας διπλής εισόδου). 

Ενέργειες εκπαιδευτικού: Στο Λογισμικό υπολογιστικών φύλλων (φύλλο εργασίας 4), ο/η νηπιαγωγός έχει  δημιουργήσει έναν πίνακα διπλής εισόδου, όπου στην αριστερή κάθετη στήλη εμφανίζονται με τη σειρά τα ονόματα των νηπίων,  ενώ στην πάνω οριζόντια στήλη εμφανίζονται τα τρόφιμα του μεσημεριανού φαγητού, έτσι όπως έχουν προσυμφωνηθεί από τα μέλη της ομάδας(φύλλο εργασίας 5).  

Δράση μαθητών: Οι μαθητές με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, καλούνται να συμπληρώσουν σε καθημερινή βάση τον πίνακα διπλής εισόδου. Κάθε μέρα κάθε παιδί σημειώνει τον αριθμό 1 στα  κατάλληλα κελιά, των τροφών που έχουν το μεσημέρι, επιλέγοντας τη σωστό όνομα και το σωστό τρόφιμο.Στη συνέχεια προσθέτουν με τον παραδοσιακό τρόπο,  ενώ ταυτόχρονα μπορούν να επαληθεύσουν τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση Σ, από τη μπάρα εργαλείων με τη βοήθεια της νηπιαγωγού.

 Κατ’ επέκταση τα αποτελέσματα μπορούν να παρουσιαστούν και με τη μορφή διαγράμματος, δίνοντας έτσι στα νήπια την ευκαιρία να παρατηρήσουν και να επιβεβαιώσουν σε οπτικό επίπεδο τα αποτελέσματά τους. Ακόμα, μπορούν να κάνουν συγκρίσεις και να χρησιμοποιήσουν έννοιες όπως «περισσότερα από», «λιγότερα από» και «ίσα με».

 


ΕΝΩΣΕ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΛΕΞΕΙΣ


ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τοποθέτησε κάθε τροφή στη σωστή θέση της πυραμίδας διατροφής

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΛΑΡΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Η Διατροφούλα συμβουλεύει........ !»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3435