Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)

Artful thinking

3 ώρες

Pre-viewing

15λεπτά

Warm-up

Teacher shows the photograph with the Milky Way and asks students to brainstorm with words related to the photo. Students write their ideas on their computers and the teacher projects them on the board.

Activity one

Four of Van Gogh’s paintings are presented: Starry Night, Cafe Terrace, Starry Night Over The Rhone and Almond Blossom. Students are asked to identify which of the four paintings are related to the photograph of the Milky Way. Students realise the effect science may have on art.

Group formation. Teacher asks students to pick a card out of the “artbox” (a box containing  yellow cards, blue cards and  grey cards) and form their teams according to the colour of the card they have picked. Thus, three teams are created: the blue team, the yellow team and the grey team.


Activity 1. Our Milky Way and Van Gogh's paintings

Look at the presentation. Find the similarities.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΟΝΚΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Artful thinking» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3498