Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Μέτρηση του μήκους του κύκλου με προσέγγιση των περιμέτρων κανονικών πολυγώνων

1 ώρα

Αρχείο geogebra

35λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias2.pdf
  • Στη δεύτερη δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές να ανοίξουν το αρχείο polygono.ggb το οποίο βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών του εργαστηρίου( το αρχείο είναι συνημμένο στο σενάριο και διατίθεται προς επεξεργασία). Το σχήμα είναι έτοιμο από τον καθηγητή αλλά με τα κουτιά επιλογής που διαθέτει η εφαρμογή, οι τιμές είναι αρχικά κρυμμένες και ζητείται από τους μαθητές να επιλέξουν τα κουτιά επιλογής και να παρατηρήσουν τις αρχικές τιμές για ν=3,όπου είναι αρχικά τοποθετημένος και ο δρομέας
  • Οι μαθητές καταγράφουν τις τιμές στον αντίστοιχο πίνακα που υπάρχει πάνω στο φύλλο εργασίας.
  • Μετά υποδεικνύεται στους μαθητές να μετακινήσουν το δρομέα σε διάφορες θέσεις, δηλαδή το ν να πάρει διαδοχικά πολλές τιμές ν=4,5,6,..........100 ,  οπότε αναπτύσσεται δυναμικά το σχήμα και βλέπουν να σχηματίζονται διαδοχικά κανονικά εγγεγραμμένα και περιγεγραμμένα πολύγωνα στον κύκλο. Ταυτόχρονα με το σχήμα είναι συνδεδεμένες και οι τιμές κάθε φορά της πλευράς, της περιμέτρου και του λόγου της περιμέτρου προς τη διάμετρο του κύκλου, των πολυγώνων, οπότε οι μαθητές τις καταγράφουν σε πίνακες  που τους δίνονται στο φύλλο εργασίας και έτσι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις συγκρίσεις που τους ζητούνται. Ο δρομέας δημιουργεί πολλαπλάσια πολύγωνα από αυτά που ζητούνται να καταγράψουν οι μαθητές στους πίνακες , ο αριθμός των οποίων όμως είναι ικανός για να προκύψουν συμπεράσματα. 

polygono.ggb


Ανοίξτε το φύλλο εργασίας , το αρχείο geogebra polygono.ggb και απαντήστε στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας
Δημιουργός Σεναρίου: Ζωή Δεληφωτάκη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μέτρηση του μήκους του κύκλου με προσέγγιση των περιμέτρων κανονικών πολυγώνων» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3541