Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Το διάγραμμα Ρ - h ενός ψυκτικού ρευστού.

1 ώρα

Χρησιμότητα του διαγράμματος P - h

5λεπτά

Οι εταιρείες παραγωγής των ψυκτικών μέσων έχουν κατασκευάσει διαγράμματα P - h στα οποία απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά τους. Οι πληροφορίες που μας δίνει ένα τέτοιο διάγραμμα είναι πολλές και οι δυνατότητες χρήσης του από τους τεχνίτες που ασχολούνται με την ψύξη και τον κλιματισμό ακόμα περισσότερες, αφού μπορούμε να σχεδιάσουμε τον κύκλο ψύξης πάνω σε αυτό. Για να μπορέσουμε όμως να το χρησιμοποιήσουμε πρέπει πρώτα να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις βασικές γραμμές από τις οποίες αποτελείται. Κάθε σημείο του διαγράμματος P - h παριστάνει μια συγκεκριμμένη θερμοδυναμική κατάσταση του ψυκτικού μέσου. 


Διάγραμμα P-h


Διάγραμμα P-h


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το διάγραμμα Ρ - h ενός ψυκτικού ρευστού.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3631