Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Το διάγραμμα Ρ - h ενός ψυκτικού ρευστού.

1 ώρα

Έλεγχος κατανόησης με κριτήριο αξιολόγησης

10λεπτά

Μετά τα παραδείγματα εφαρμογής πάνω στο Διάγραμμα Πίεσης - Ενθαλπίας θα δοθεί στους μαθητές ένα τεστ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ώστε να γίνει σαφές αν οι μαθητές έχουν κατανοήσει την χρήση του. Επιπλέον το τεστ θα χρησιμεύσει ως ανατροφοδότηση των βασικών σημείων του μαθήματος.


Τεστ Αξιολόγησης


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το διάγραμμα Ρ - h ενός ψυκτικού ρευστού.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3634