Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Ένα σπίτι για το "Δυφιούλη" - Μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων

1 ώρα

Ταυτότητα παρακαλώ - Κύρια χαρακτηριστικά

10λεπτά

Σε αυτή τη φάση η μαθητές θα περιηγηθούν και θα διερευνήσουν τα χαρακτηριστηκά των πιο γνωστών αποθηκευτικών συσκευών μέσα από ένα έργο του scratch.

Εξηγούμε τον τρόπο που θα εργαστούν:

- θα δουλέψουν σε ομάδες των 2-3 ατόμων

- για να ξεκινήσουν αρκεί να πατήσουν την πράσινη σημαία στο scratch και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που δίνονται από την κοπέλα

- αφού διαβάσουν προσεκτικά τα χαρακτηριστικά των μέσων θα παίξουν το quiz πατώντας το αντίστοιχο κουμπί

- στο τέλος του quiz θα εμφανιστεί το σύνολο των σωστών και των λανθασμένων απαντήσεων


Δείξε μου την ταυτότητά σου

Πατήστε την πράσικη σημαία για να ξεκινήσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες δίνονται από τη μορφή του Scratch.

Δημιουργός Σεναρίου: Κωνσταντίνα Χαλατσά (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ένα σπίτι για το "Δυφιούλη" - Μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3682