Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Ένα σπίτι για το "Δυφιούλη" - Μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων

1 ώρα

Τώρα ξέρεις τι σου ταιριάζει.

5λεπτά

Κάνουμε μία σύντομη εισήγηση στους μαθητές σχετικά με το υλικό που είδαν. Εστιάζουμε την προσοχή  στα πιο βασικά χαρακτηριστικά των αποθηκευτικών μέσων και παρέχουμε κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες που θα τους  βοηθήσουν να εμπεδώσουν καλύτερα το θέμα. Π.χ. πώς χρησιμοποιείται στην πράξη μια κάρτα μνήμης ή μια μνήμη flash, ποια συσκευή επιλέγουμε για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.
 


Δημιουργός Σεναρίου: Κωνσταντίνα Χαλατσά (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ένα σπίτι για το "Δυφιούλη" - Μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3683