Ένα σπίτι για το "Δυφιούλη" - Μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων

Πληροφορική (Δημοτικό)

Ένα σπίτι για το "Δυφιούλη" - Μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο αποσκοπεί στην παρουσίαση με εναλλακτικό-διαδραστικό τρόπο των μέσων αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων. Μέσα από μια διερευνητική πορεία οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με της συσκευές αυτές. Πέρα από μια αναφορά στην αξία της αποθήκευσης και στη χρησιμότητα και χρηστικότητα των συσκευών που κυκλοφορούν, οι μαθητές έχουν  τη δυνατότητα να πιάσουν και να  περιεργαστούν τις πιο γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες από αυτές.

Επιτυγχάνεται, επιπρόσθετα, μια πρώτη επαφή με το περιβάλλον του scratch και κεντρίζεται το ενδιαφέρον των μαθητών με τις δυνατότητές που παρέχει.

Οι μαθητές, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, δουλεύουν σε ομάδες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προτείνονται. Καλλιεργείται έτσι πνεύμα συνεργατικότητας και συνεισφέρουν όλοι στην επίτευξη του κοινού στόχου.

Μέρος του υλικού που χρησιμοποιήθηκε στο έργο του scratch αντλήθηκε από την διαδραστική παρουσίαση "Μέσα αποθήκευσης - Κατηγορίες μέσων αποθήκευσης" στο Φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2607).

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές καλούνται να προβληματιστούν σχετικά με το θέμα της αποθήκευσης. Όλοι έχουν στην κατοχή τους αντικείμενα για τα οποία ορίζουν κάποιο μέρος φύλαξης. Τι συμβαίνει  όμως με τα "πράγματα" που  δημιουργούνται από συσκευές όπως ο Η/Υ και δεν είναι απτά, αλλά  ψηφιακά ∙ τα ψηφιακά δεδομένα; Που μπορούν αυτά να  αποθηκευτούν; Με ποια κριτήρια επιλέγουμε το μέρος, το μέσο αποθήκευσης ; Ορισμένοι μαθητές συναντούν δυσκολία στην αντίληψη κάποιων πιο αφηρημένων εννοιών. Με αυτό το  σενάριο προσδοκούμε να τα βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα που πραγματευόμαστε.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Υλικό > Μέσα Αποθήκευσης >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ποιοι είστε εσείς; -Τα βασικότερα μέσα αποθήκευσης
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ταυτότητα παρακαλώ - Κύρια χαρακτηριστικά
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τώρα ξέρεις τι σου ταιριάζει.
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ας εξασκηθούμε λίγο - Σταυρόλεξο
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν τα βασικότερα μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων.
Να περιγράφουν κάποια κύρια χαρακτηριστικά τους.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
μέσα αποθήκευσης, ψηφιακά δεδομένα, Scratch,
Υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Διάφορα αποθηκευτικά μέσα (CD, DVD, USB stick, σκληρός δίσκος, κάρτα μνήμης - προαιρετικά)
Λογισμικό EclipseCrossword (free-προαιρετικό).
Εκτυπωτής (προαιρετικό)
Δημιουργός Σεναρίου: Κωνσταντίνα Χαλατσά (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ένα σπίτι για το "Δυφιούλη" - Μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.