Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Οι μεγάλοι Ζωγράφοι επισκέπτονται το νηπιαγωγείο μας

2 ώρες

Οι μεγάλοι ζωγράφοι και τα έργα τους

35λεπτά

Οι μαθητές, με αφορμή έναν πίνακα ζωγραφικής που χάρισε στο νηπιαγωγείο ένας γονιός και κοσμεί την τάξη, εκδηλώνουν αυξημένο ενδιαφέρον για τους ζωγράφους και τους πίνακες ζωγραφικής. Ο/η εκπαιδευτικός συνδέει το ενδιαφέρον αυτό των μαθητών με τη μαθησιακή περιοχή των μαθηματικών και συγκεκριμένα με την ενότητα που αφορά τα σχήματα. Οι μαθητές με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού, ο οποίος τους κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις,   αλληλεπιδρούν με τα έργα τριών μεγάλων ζωγράφων (Πικάσο, Κλεέ,  Καντίνσκι).  Γνωρίζουν το δημιουργό τους και εντοπίζουν τα σχήματα που κρύβονται στα έργα τους. Με τη δραστηριότητα αυή ο/η εκπαιδευτικός ανιχνεύει αν οι μαθητές είναι σε θέση να γνωρίζουν τα βασικά γεωμετρικά σχήματα. Προαπαιτούμενο για τη δραστηριότητα αυτή κρίνεται οι μαθητές να έχουν αποκτήσει βασικές δεξιότητες χειρισμού του ηλεκτρονικού υπολογιστή (π.χ. ¨σύρω και επικολλώ")


ΠΑΜΠΛΟ ΠΙΚΑΣΟ - ΚΙΘΑΡΑ

Παρατήρησε προσεκτικά τον πίνακα ζωγραφικής και βρες ποια σχήματα υπάρχουν σε αυτόν.

KLEE

Δείτε ένα μικρό video με τα σημαντικότερα έργα του Klee. Συνεργαστείτε με τους συμμαθητές σας στις ομάδες και ανακαλύψτε τα κρυμμένα σχήματα.

KANDINSKY

Δείτε ένα μικρό video με τα σημαντικότερα έργα του Kandinsky. Συνεργαστείτε με τους συμμαθητές σας στις ομάδες σας και βρείτε τα κρυμμένα σχήματα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι μεγάλοι Ζωγράφοι επισκέπτονται το νηπιαγωγείο μας» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3762