Οι μεγάλοι Ζωγράφοι επισκέπτονται το νηπιαγωγείο μας

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Οι μεγάλοι Ζωγράφοι επισκέπτονται το νηπιαγωγείο μας

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σκοπός του παρόντος σεναρίου είναι να έρθουν οι μικροί μαθητές σε επαφή με έργα διάσημων ζωγράφων, που έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς τα σχήματα. Θα συνειδητοποιήσουν έτσι την αξία των έργων τέχνης και θα αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη ζωγραφική και την Τέχνη γενικότερα.

Ταυτόχρονα, ο/η εκπαιδευτικός μέσα από την επεξεργασία των έργων τέχνης έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει πλήθος στόχων από όλους τους τομείς του αναλυτικού προγράμματος. 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές του νηπιαγωγείου, χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας, είναι δύσκολο να έρθουν σε επαφή με έργα τέχνης άλλων λαών και πολιτισμών και να αλληλεπιδράσουν με αυτά.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί Δημιουργία και Έκφραση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Οι μεγάλοι ζωγράφοι και τα έργα τους
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γωνιά Η/Υ
Τα σχήματα στην τέχνη
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη νηπιαγωγείου
Ζωγράφοι, πίνακες και σχήματα.
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γωνιά Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να έρθουν σε επαφή με έργα μεγάλων ζωγράφων και να εκτιμούν την αξία της τέχνης ως μέσο έκφρασης.
Να αναπτύξουν την παρατηρητικότητά τους.
Να παρατηρούν, αναγνωρίζουν και ονομάζουν τα σχήματα μέσα από πίνακες ζωγραφικής.
Να αναγνωρίζουν λέξεις και να τις αντιστοιχίζουν με εικόνες.
Να αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ζωγράφοι, έργα τέχνης, σχήματα, δημιουργία-έκφραση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Προβολικό μηχάνημα, Η/Υ

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι μεγάλοι Ζωγράφοι επισκέπτονται το νηπιαγωγείο μας» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).