Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Οι μεγάλοι Ζωγράφοι επισκέπτονται το νηπιαγωγείο μας

2 ώρες

Ζωγράφοι, πίνακες και σχήματα.

35λεπτά

Φάση ολοκλήρωσης του σεναρίου. Ασκήσεις εμπέδωσης και αξιολόγηση με παιχνιώδη τρόπο.


Βρες τις ίδιες κάρτες και σχημάτισε ζευγάρια.

Οι μαθητές συνεργάζονται σε ομάδες με στόχο την ολοκλήρωση της δραστηριότητας όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 1

Βρες τη σωστή απάντηση

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 2

Βρες το όνομα κάθε ζωγράφου

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 3

Βρες το όνομα κάθε ζωγράφου

Αντιστοίχισε τα σχήματα με τα ονόματά τους.


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι μεγάλοι Ζωγράφοι επισκέπτονται το νηπιαγωγείο μας» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3764