«Ευλογημένος ο ερχόμενος… Ο Ιησούς εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα και εκδιώκει τους εμπόρους από το Ναό»

Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

«Ευλογημένος ο ερχόμενος… Ο Ιησούς εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα και εκδιώκει τους εμπόρους από το Ναό»

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο προσπαθεί να προσεγγίσει τα γεγονότα της Εισόδου του Ιησού στα Ιεροσόλυμα και της εκδίωξης των εμπόρων από το Ναό μέσα από τα κείμενα της Αγίας Γραφής, την εικονογραφική παράδοση και τα έργα τέχνης στα οποία αποτυπώνονται τα γεγονότα αυτά.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα
  • Να γνωρίσουν τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα και στον Ναό λίγες μέρες πριν από τα Πάθη και την Ανάστασή του.
at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Θρησκευτικά (ΔΕ) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
1η ώρα - Aφόρμηση - Παρουσίαση του θέματος
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
2η ώρα - Εργασία σε ομάδες στο εργαστήριο πληροφ.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
3η ώρα - Παρουσίαση εργασιών των ομάδων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Επέκταση σεναρίου με δημιουργία wiki
1λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργασία για το σπίτι
Διδακτικοί Στόχοι
 Να έρθουν σε επαφή με την υμνολογία της Εκκλησίας μας και να εντοπίσουν στοιχεία των βιβλικών διηγ
Να υιοθετήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση και τη χρησιμότητα του Η/Υ στη μαθησιακή διαδικασία.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Βαϊφόρος, Είσοδος στα Ιεροσόλυμα, Ναός Ιεροσολύμων, Κυριακή των Βαϊων,
Υλικοτεχνική υποδομή
Βιντεοπροβολέας, Διαδραστικός πίνακας, Εργαστήριο πληροφορικής.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Ευλογημένος ο ερχόμενος… Ο Ιησούς εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα και εκδιώκει τους εμπόρους από το Ναό»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.