Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

The Antikythera Mechanism

3 ώρες

The Research

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
process_page.docx team_roles.doc

Step 1 - (30' )

Divide your classmates in 4 groups that will represent 4 different groups of people that are somehow associated with the Mechanism. These roles are: the Architects, the Engineers, the Sponge Divers and the Scientists of the "Return to Antikythera" Project. In order to decide, you should take into account the special talents, interests and potentials the members of your team may have. Study the page with your team role which is included in Worksheet 2. Study your role and click on the links that follow, according to your role, in order to collect all information. You can use Worksheet 1 to write down all ideas and decisions.

Step 2 - (15')

Start designing a Power Point presentation in order to report your findings to the other teams. In the presentation you can add pictures, videos or other features that can support your conlusions. Be ready to answer  their questions and give explanations.If you need some help with the presentation, do not hesitate to ask your teacher's or a peer's help. 


Group A - The Archaeologists


Group B - The Engineers


Group C - The Sponge Divers


Group D - The Scientists of the "Return to Antikythera" Project


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΕΜΠΕΚΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «The Antikythera Mechanism» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3824