Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Επιπλέει ή βυθίζεται; Μέτρησε την πυκνότητα !

1 ώρα

Αφόρμηση - Η έννοια της πυκνότητας

5λεπτά
Φύλλα Εργασίας
density.pdf

Βλέπουμε τη φωτογραφία του δοκιμαστικού σωλήνα του φύλλου εργασίας και επιχειρούμε να εξηγήσουμε:

α) Αν το κάθε χρώμα από τα υγρά του δοκιμαστικού σωλήνα πήρε τυχαία αυτή τη σειρά;

β) Γιατί δεν αναμειγνύονται τα χρώματα στο δοκιμαστικό σωλήνα;

Από τη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στην ολομέλεια, είναι πιθανό να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο δοκιμαστικός σωλήνας περιέχει χρωματισμένα υγρά διαφορετικής πυκνότητας .


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Επιπλέει ή βυθίζεται; Μέτρησε την πυκνότητα !» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3831