Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Επιπλέει ή βυθίζεται; Μέτρησε την πυκνότητα !

1 ώρα

Υπολογισμός πυκνότητας αγνώστων αντικειμένων

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe.docx

Στη φάση αυτή του σεναρίου εργαζόμαστε με την Δραστηριότητα 2 του φύλλου εργασίας. 

Στην εφαρμογή Phet - Density "mystery" επιλέγουμε τα αντικείμενα να είναι άγνωστα ως προς τον όγκο και την πυκνότητά τους.

Καλούμαστε να συμπληρώσουμε τον πίνακα της 2ης δραστηριότητας και να υπολογίσουμε την πυκνότητα κάθε αντικειμένου.

Επιπλέον ακολουθούμε τον τρόπο γραφής του φύλλου εργασίας για τον υπολογισμό της πυκνότητας ώστε να εφαρμόσουμε τον τρόπο γραφής των φυσικών τύπων και τη διαδικασία επίλυσης αυτών.


Εύρεση πυκνότητας αγνώστων αντικειμένων σε περιβάλλον προσομοίωσης

επιλέγουμε "Mystery"

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Επιπλέει ή βυθίζεται; Μέτρησε την πυκνότητα !» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3834