Επιπλέει ή βυθίζεται; Μέτρησε την πυκνότητα !

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Επιπλέει ή βυθίζεται; Μέτρησε την πυκνότητα !

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο αυτό εισάγει τους μαθητές στην έννοια της πυκνότητας. Η εισαγωγή επιχειρείται μέσα από την παρατήρηση μιας ψηφιακής προσομοίωσης αλλά και με αναφορά στην καθημερινή ζωή.

Αφορά μαθητές της Β' Γυμνασίου που μελετούν το κεφάλαιο της μέτρησης της πυκνότητας. Οι μαθητές αναμένεται ότι γνωρίζουν την έννοια της μάζας και του όγκου.

Οι δραστηριότητες του φύλλου εργασίας έχουν δομηθεί πάνω στην ψηφιακή προσομοίωση Density (Πυκνότητα), του PhET.

Έχουν διερευνητικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν ανίχνευση των απόψεων, διατύπωση υποθέσεων και ερωτημάτων, έρευνα και πειραματισμό με κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία, αξιολόγηση της εμπειρίας, διατύπωση συμπερασμάτων και αξιολόγηση μαθητή.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αξιοποιούν τόσο το εργαστήριο φυσικών επιστημών όσο και κατάλληλα εικονικά εργαστήρια.

Οι δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν από όλη την τάξη με την παρουσίαση του υλικού στο διαδραστικό πίνακα και στον πάγκο του εργαστηρίου.

Το υλικό αυτό μπορεί επίσης να το μελετήσει ο μαθητής μόνος του στο σπίτι ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας.

Οι μαθητές συμπληρώνουν τις απαντήσεις τους στο φύλλο εργασίας το οποίο μπορεί να δοθεί για αξιολόγηση στον εκπαιδευτικό.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Όλα τα πράγματα γύρω μας δεν είναι από το ίδιο υλικό. Μπορούμε να συναντήσουμε σώματα που έχουν τον ίδιο όγκο αλλά διαφορετική μάζα ή και το αντίστροφο, δηλαδή να έχουν την ίδια μάζα και να καταλαμβάνουν διαφορετικό όγκο. Επίσης, παρατηρούμε ότι κάποια υλικά καταφέρνουν και επιπλέουν στο νερό ενώ κάποια άλλα βυθίζονται. Όμως, μια σιδερένια ράβδος βυθίζεται στο νερό, ενώ ένα εμπορικό πλοίο κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό επιπλέει. Πώς γίνεται αυτό;

Η δυσκολία των μαθητών να περιγράφουν, να αποδεχτούν και εν τέλει να χρησιμοποιούν με σωστό τρόπο την έννοια της πυκνότητας καθώς και η προσπάθεια του καθηγητή να διευκολύνει τους μαθητές να εμβαθύνουν στην έννοια της πυκνότητας επιχειρείται με το παρόν ψηφιακό σενάριο.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΔΕ) > Καταστάσεις της ύλης > Πυκνότητα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση - Η έννοια της πυκνότητας
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Μέτρηση όγκου
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με υπολογιστή και δυνατότητα προβολής ή στην τάξη με δυνατότητα προβολής, ή στο εργαστήριο Η/Υ
Υπολογισμός όγκου - μάζας και πυκνότητας
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με υπολογιστή και δυνατότητα προβολής ή στην τάξη με δυνατότητα προβολής
Υπολογισμός πυκνότητας αγνώστων αντικειμένων
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με υπολογιστή και δυνατότητα προβολής ή στην τάξη με δυνατότητα προβολής
Εφαρμογή στην καθημερινότητα - Αξιολόγηση
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με υπολογιστή και δυνατότητα προβολής ή στην τάξη με δυνατότητα προβολής
Διδακτικοί Στόχοι
Να υπολογίζουν τον όγκο ενός σώματος βυθίζοντάς το σε νερό.
Να περιγράφουν και να υπολογίζουν την πυκνότητα διαφόρων σωμάτων.
Να διακρίνουν πότε ένα σώμα θα επιπλέει στο νερό και πότε αυτό θα βυθίζεται.
Να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε φαινόμενα της καθημερινής ζωής.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
πυκνότητα, όγκος, μάζα, πλεύση, βύθιση, ζύγιση, μέτρηση όγκου, ακανόνιστο σχήμα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδραστικός πίνακας, ογκομετρικός σωλήνας, νερό, κύβος και πλαστελίνη.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Επιπλέει ή βυθίζεται; Μέτρησε την πυκνότητα !» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.