Φάση Σεναρίου

Τεχνολογία (Γυμνάσιο)

Η Βιομηχανία ως σύστημα παραγωγής

3 ώρες

Φάση αφόρμησης

30λεπτά

Ο διδάσκων εισηγείται για το τι ακολουθήσει κάνοντας αναφορά στο αντικείμενο της διδασκαλίας και σε κάποιες βασικές έννοιες και ορισμούς, όπως είναι η έννοια της βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο αυτής της εισαγωγής παρουσιάζεται και το βίντεο του Ψηφιακού Σχολείου που είναι ενσωματωμένο στο εμπλουτισμένο βιβλίο της Τεχνολογίας β' γυμνασίου σχετικό με τους ορισμούς αγαθά, σύστημα παραγωγής και βιομηχανία. 


Βιομηχανία - Σύστημα - Παραγωγή


Τι είναι Βιομηχανία


Δημιουργός Σεναρίου: Αναστάσιος Πάλλας (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Βιομηχανία ως σύστημα παραγωγής » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3836