Φάση Σεναρίου

Χημεία (Γυμνάσιο)

Υποατομικά σωματίδια - Ιόντα

1 ώρα

Μοντέλα του ατόμου - Υποατομικά σωματίδια

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_atomika_protypa_1.doc fyllo_ergasias_atomika_protypa_2.doc

Αρχικά παρουσιάζουμε στους μαθητές και στις μαθήτριες μια διαδραστική εικόνα που δείχνει τα διαφορα μοντέλα του ατόμου του υδρογόνου, τους επιστήμονες που τα εμπνεύστηκαν και τη χρονολογία που έγινε η ανακάλυψη. Έτσι δίνεται η αφορμή να επισημάνουμε την εισφορά των επιστημόνων στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης. Η ίδια εικόνα εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην ύπαρξη των δυο από τα τρία βασικών σωματιδίων ( ηλεκτρονίου και πρωτονίου) και των ηλεκτρικών τους φορτίων. Το Φύλλο Εργασίας 1 δίνει τις απαραίτητες οδηγίες στα παιδιά. Η σπείρα είναι το σημείο που αναδεικνύει το διαδραστικό κείμενο ( Διάρκεια δραστηριότητας 5 λεπτά). Το Φύλλο Εργασίας 2, θα χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά σε περίπτωση που υπάρχει στο χώρο διδασκαλίας μόνον ένας υπολογιστής, ένας βιντεοπροβολέας και internet. 

Ακολούθως προβάλλουμε την εικόνα με τον τίτλο "Σωματίδια του πυρήνα" και ζητάμε από τους μαθητές και τις μαθήτριες να απαντήσουν ανά ομάδα σε μια σειρά από ερωτήσεις που θα τους/ τις οδηγήσουν στην καλύτερη κατανόηση των στοιχειωδών σωματιδίων ( Διάρκεια 7 λεπτά). Αν δεν υπάρχουν laptop για κάθε ομάδα, τότε ο/η εκπαιδευτικός προβάλλει στον βιντεοπλοβολεα τα διαδραστικά εργαλεία και ζητεί  να απαντούν οι ομάδες μέσω των εκπροσώπων τους.

Τέλος διατίθενται τρία λεπτά για να σκεφτούν μόνοι καταρχήν και έπειτα ανά ομάδα και κατόπιν να καταθέσουν στην ολομέλεια το συμπέρασμα που κατέληξε η κάθε ομάδα πάνω στον προβληματισμό ποιο από τα μοντέλα του ατόμου που παρουσιάστηκαν στην πρώτη εικόνα ταιριάζει περισσότερο με το μοντέλο του ατόμου ( πάνω δεξιά) στην δεύτερη εικόνα.

 


Μοντέλα του ατόμου

Δείτε το Φύλλο Εργασίας 1

Πρωτόνια - Νετρόνια

Παρατηρώντας την εικόνα και συζητώντας μεταξύ σας ανά ομάδα, απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν την εικόνα.

Στοιχειώδη σωματίδια του ατόμου

Απαντήστε συνεργαζόμενοι/ συνεργαζόμενες στην ομάδα σας στις παρακάτω ερωτήσεις.

Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία Σμυρνή (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Υποατομικά σωματίδια - Ιόντα» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3875