Φάση Σεναρίου

Χημεία (Γυμνάσιο)

Υποατομικά σωματίδια - Ιόντα

1 ώρα

Παρουσίαση ατόμων και ιόντων - σύγκριση

8λεπτά

Τα παιδιά ασχολούνται με τις προσομοιώσεις των ατόμων υδρογόνου, ηλίου, λιθίου και του ιόντος του λιθίου και προβληματίζονται σε σχετικές "ερωτήσεις διαλόγου". Επιδιώκεται να κατανοήσουν τον σχηματισμό των διαφορετικών ατόμων και των ιόντων.


Υποατομικά σωματίδιο υδρογόνου, ηλίου, λιθίου


Δημιουργία ατόμων - ιόντων


Τα πρωτόνια όλων των ατόμων είναι ίδια μεταξύ τους. Το ίδιο ισχύει και για τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια. Η διαφορά ανάμεσα στα άτομα έγκειται στον διαφορετικό αριθμό τους.
Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία Σμυρνή (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Υποατομικά σωματίδια - Ιόντα» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3876