Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Αναγεννησιακός ανθρωπισμός - εξανθρωπισμός του ανθρώπου

3 ώρες

Ονόματος επίσκεψις

15λεπτά

Ανίχνευση του εννοιολογικού περιεχομένου του όρου


Λεξικογραφική προσέγγιση


Από το Αντιλεξικό Βοσταντζόγλου


"Γλώσσης δεινόν ὅπλον, τό σεβάσμιον ἀνθρώποισιν" (Ὀρφικός Ὕμνος Ἑρμοῦ, 28)

Η έννοια του ανθρώπου

Ετυμολογική προσέγγιση του όρου μέσα από τις αρχαίες ελληνικές πηγές όπως αυτές περιλαμβάνονται στο έργο της Άννας Τζιροπούλου Ευσταθίου, "Ο εν τη λέξει λόγος", εκδ. Γεωργιάδης

"Γλώσσης δεινόν ὅπλον, ..."


Ετυμολογική προσέγγιση του όρου από το προαναφερθέν έργο
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αναγεννησιακός ανθρωπισμός - εξανθρωπισμός του ανθρώπου» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3907