Αναγεννησιακός ανθρωπισμός - εξανθρωπισμός του ανθρώπου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Αναγεννησιακός ανθρωπισμός - εξανθρωπισμός του ανθρώπου

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Θεός , κόσμος, άνθρωπος. Τρία μεγέθη που καλείται ο άνθρωπος να διαχειριστεί με επιτυχία προκειμένου να εκπληρώσει το σκοπό της ύπαρξής του. Τα όπλα του: η Επιστήμη, η Θρησκεία , η Φιλοσοφία, η Τέχνη. Το θέμα μας είναι, πώς αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τον εαυτό του την εποχή της "Αναγέννησης" στη Δύση και ποιο το περιεχόμενο του ανθρωπισμού του. Επειδή ως βασικό του οπλοστάσιο χρησιμοποιεί την ελληνική αρχαιότητα με την παράλληλη επενέργεια ενός χριστιανικού συντελεστή, καλούμαστε να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οικειώθηκε και μετέπλασε και τον ελληνισμό και τον χριστιανισμό. Ως μέτρο αντιπαράθεσης θα χρησιμοποιηθεί η ελληνική ορθοδοξία, το λεγόμενο Βυζάντιο, γιατί και εδώ συναντήθηκαν αυτά τα δύο πνευματικά μεγέθη, όπου και διαμορφώθηκε ιδιαίτερη αντίληψη περί του ανθρώπου.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα
  1. Πώς μπορεί να συμβιβαστεί η ομολογημένη από τις ιστορικές πηγές απανθρωπία των Δυτικο-Ευρωπαίων έναντι των κατοίκων των νεοανακαλυφθεισών χωρών με τον ανθρωπισμό τους και την αναγέννηση στα γράμματα και τις τέχνες κατά την αντίστοιχη ιστορική περίοδο;
  2. Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτή η αντίφαση;
  3. Πώς επηρεάζει τον σύγχρονο πολιτισμό και την σύγχρονη αντίληψη περί του ανθρώπου;
  4. Ποιές προοπτικές διαγράφονται για να απελευθερώσει ο άνθρωπος τον δυναμισμό του χωρίς να αποτελεί απειλή για τον κοινωνικό και τον φυσικό του περίγυρο και χωρίς να αυτοκαταστρέφεται; 
at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Διαπολιτισμικές ανταλλαγές >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ονόματος επίσκεψις
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Πολιτισμικά πρότυπα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Ελληνικός, Βυζαντινός και Δυτικός ανθρωπισμός
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η αίθουσα πληροφορικής τού σχολείου όπου οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης των Η/Υ χωρισμένοι σε μικρές ομάδες
Σύγχρονος "ανθρωπισμός", μεταβυζαντινισμός
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα
Διδακτικοί Στόχοι
Γλωσσική προσέγγιση του όρου "ανθρωπισμός"
Ιστορική προσέγγιση των ανθρωπιστικών προτύπων και η συγκριτική αντιπαράθεσή τους
Διάκριση του διαφορετικού πολιτιστικού φορτίου των "ανθρωπισμών" που εμπλέκονται στην έρευνά μας
Προσανατολισμός και νοηματοδότηση της σύγχρονης πραγματικότητας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Άνθρωπος, θεάνθρωπος, ανθρωπισμός, θεανθρωπισμός, θέωση, ουμανισμός,
Υλικοτεχνική υποδομή
Βιντεοπροβολέας
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αναγεννησιακός ανθρωπισμός - εξανθρωπισμός του ανθρώπου» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.