Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γυμνάσιο)

Η άσκηση βλάπτει σοβαρά το κάπνισμα

3 ώρες

Κατανοώ τις επιρροές και λαμβάνω αποφάσεις

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2.doc

 Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες  προσπαθούν να διερευνήσουν τις επιρροές και να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι άνθρωποι και οι καταστάσεις επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τα συναισθήματά τους.Διερευνούν τα πρότυπα που τους υπαγορεύουν  τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρονται αλλά και τους τρόπους που επηρεάζουν ο ένας τον άλλο. Μέσα από παιχνίδια ρόλων προσπαθούν να κατανοήσουν την επίδραση της πίεσης των συνομηλίκων στη συμπεριφορά τους και να προσδιορίσουν πως μπορούν να ενεργούν ανεπηρέαστοι και να ασκούνται στη λήψη απόφασης.Αναπτύσοντας δεξιότητες λήψης απόφασης, αυξάνουν τις πιθανότητες επίτευξης των προσδοκώμενων στόχων. Αναπτύσουν την ατομική ελευθερία, διατηρούν τον έλεγχο της ζωής και μειώνουν τις πιθανότητες  η τύχη ή άλλοι άνθρωποι να καθορίζουν το μέλλον τους.


Στάδια της τεχνικής λήψης απόφασης

Πατήστε στα βελάκια για να πάτε στο επόμενο στάδιο

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η άσκηση βλάπτει σοβαρά το κάπνισμα» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3923