Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γυμνάσιο)

Η άσκηση βλάπτει σοβαρά το κάπνισμα

3 ώρες

Η άσκηση ως μέσο πρόληψης κατά του καπνίσματος

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3.doc

Χωρίζουμε τους μαθητές σε δύο ομάδες μέσα στο χώρο του γυμναστηρίου. Κάθε ομάδα εκτελεί μια αθλητική δραστηριότητα όπως αυτή αναλύεται στο φύλλα εργασίας με προβλεπόμενο χρόνο 23 περίπου λεπτά. Η μία ομάδα παίζει μπάσκετ, ενώ η άλλη  χορεύει έναν παραδοσιακό χορό. Ταυτόχρονα συνθέτουν πρωτότυπα μηνύματα υπέρ της άσκησης και κατά του καπνίσματος.Με την αναγγελία του εκπαιδευτικού οι μαθητές αλλάζουν δραστηριότητα.


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η άσκηση βλάπτει σοβαρά το κάπνισμα» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3924