Φάση Σεναρίου

Γερμανική Γλώσσα (Δημοτικό)

Ζω στην Ευρώπη

2 ώρες

Erarbeitungsphase

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3.3_1-2.docx

Die TN werden gebeten, eine Präsentation zu sehen, die ihnen zeigt, wann die verschiedenen Mitgliedsstaaten der EU beitraten. Anhand der Präsentation sollen sie eine Tabelle auf dem Arbeitsblatt ergänzen. Das Verb möchten und dessen Besonderheiten werden zunächst den TN durch das Arbeitsblatt zur Verfügung gestellt. Dazu sollen sie eine Aufgabe lösen. Zuletzt spielen die TN verschiedene Spiele, die ihr Wissen über Εuropa und die Europäische Union erweitern und festigen werden. Auβerdem freuen sich die TN wegen des Spiels und sie erholen sich von den Grammatikregeln und den Grammatikübungen.

 


Die Europäische Union und deren Mitgliedsstaaten


Ergänze die Verben in die richtige Form!


Und jetzt lernen wir Europa besser kennen! Spielen wir?

Hier gibt es viele Spiele! Was möchtet ihr spielen? Εδώ υπάρχουν πολλά παιχνίδια! Τι θέλετε να παίξετε;

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ζω στην Ευρώπη» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3986