Ζω στην Ευρώπη

Γερμανική Γλώσσα (Δημοτικό)

Ζω στην Ευρώπη

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Μαθητοκεντρικό σενάριο-πρότζεκτ που βασίζεται σε εμπειρικές και συνεργατικές διαδικασίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η διαθεματικότητα (σύνδεση με τα μαθήματα της Ιστορίας, Γεωγραφίας, Πληροφορικής), η πολυπολιτισμική παιδεία (σύγκριση ανάμεσα σε συνθήκες ζωής και καθημερινές συνήθειες διαφόρων λαών της Ευρώπης) και η διαφοροποιημένη μάθηση (το διαφοροποιημένο επίπεδο, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή λαμβάνονται υπόψη). Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα βασικά στοιχεία της Ευρωπαικής Ένωσης (χώρες, γλώσσες, σημαίες, μνημεία) και μαθαίνουν να κάνουν συγκρίσεις και να εντοπίζουν διαφορές τόσο με τη χώρα τους όσο και με τις χώρες στις οποίες ομιλείται η γλώσσα στόχος. Οι ΤΠΕ λειτουργούν ως κίνητρο μάθησης και διεγείρουν ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές καλούνται να υποδυθούν τους δημοσιογράφους και να παρουσιάσουν την έρευνα τους σχετικά με τη χώρα τους αλλά και τα τυπικά, δομικά στοιχεία άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι Γλώσσες, οι Χώρες, το Κοινό Νόμισμα, οι Σημαίες κ.α. Πώς θα οργανώσουν οι μαθητές το νέο ρόλο του ρεπόρτερ που καλούνται να αναλάβουν; Και πώς θα επεκτείνουν στα πλαίσια της εκμάθησης μιας Ευρωπαϊκής Γλώσσας όπως τα Γερμανικά τις σχετικές τους γνώσεις και θα ξεπεράσουν τυχόν δυσκολίες;

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Γερμανική Γλώσσα > Κατοικία – Περιβάλλον > Σχέδια εργασίας (project) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Einstieg - Aufwärmphase
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Klassenraum
Hinführungs- und Präsentationsphase
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Klassenraum
Erarbeitungsphase
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Klassenraum
Projekt
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Medienraum
Abschlussphase
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Klassenraum
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές μαθαίνουν να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες για την Ε.Ε, τα κράτη-μέλη και το ευρώ.
Οι μαθητές μαθαίνουν τις επίσημες γλώσσες και τις σημαίες των Κρατών Μελών.
Οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα βασικότερα μνημεία των Κρατών Μελών.΄
Οι μαθητές μαθαίνουν να ρωτούν και να απαντούν για τον τόπο κατοικίας τους, τη μητρική / ξένη γλώσσα
Οι μαθητές παρουσιάζουν τον τόπο διαμονής των ονείρων τους και μαθαίνουν το ρήμα "möchten".
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΥΡΩΠΗ, ΕΥΡΩ, ΧΩΡΕΣ, ΓΛΩΣΣΕΣ, ΜΝΗΜΕΙΑ,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδραστικός Πίνακας, Υπολογιστής, Βιντεοπροβολέας, ελεύθερα λογισμικά.

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ζω στην Ευρώπη» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).