Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Οι εναλλακτικές ταξινομήσεις ενός δισδιάστατου πίνακα στοιχείων και οι εφαρμογές τους για αναζήτηση και εξαγωγή πληροφοριών

3 ώρες

Ταξινόμηση και διάταξη ανά στήλη

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
taxinomisi_kai_diataxi_ana_stili.docx

Ταξινόμηση όλων των στοιχείων του πίνακα και διάταξη των στοιχείων του νέου πίνακα στήλη-στήλη 

Δίνονται τα στοιχεία ενός πίνακα Π[5,6] ¨

Καταγράφονται τα 3 στάδια της  ταξινόμησης  πίνακα Π[5,6] ¨

  1. Σχηματισμός μονοδιάστατου πίνακα Β[30]    5*6=30
  2. Ταξινόμηση του πίνακα Β[30]
  3. Ξαναγράφουμε   τα ταξινομημένα πλέον στοιχεία του Β[30] στο πίνακα Π[5,6] στήλη-στήλη (τα πρώτα 5 στοιχεία στην 1η στήλη , τα επόμενα 5 στη 2η κ.ο.κ

Περιγράφεται το πρόγραμμα  στο προγραμματιστικό περιβάλλον του εργαστηρίου, εκτελείται και εμφανίζουμε τον πίνακα Π[5,6] στη νέα του μορφή.


Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΦΑΝΗ ΣΚΛΗΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι εναλλακτικές ταξινομήσεις ενός δισδιάστατου πίνακα στοιχείων και οι εφαρμογές τους για αναζήτηση και εξαγωγή πληροφοριών» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4077