Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Οι εναλλακτικές ταξινομήσεις ενός δισδιάστατου πίνακα στοιχείων και οι εφαρμογές τους για αναζήτηση και εξαγωγή πληροφοριών

3 ώρες

Αυτόνομη ταξινόμηση των στοιχείων κάθε γραμμής

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
aytonomi_taxinomisi_ton_stoiheion_kathe_grammis.docx

Αυτόνομη  ταξινόμηση των  στοιχείων κάθε γραμμής  του πίνακα

Δίνονται τα στοιχεία ενός πίνακα Π[5,6] ¨

Κάθε γραμμή απεικονίζει ένα μονοδιάστατο πίνακα 6 στοιχείων

Καταγράφουμε την ταξινόμηση που γνωρίσουμε για μονοδιάστατο πίνακα και την εμφωλεύουμε σε επαναληπτική διαδικασία 5 επαναλήψεων όσες είναι οι γραμμές.

Περιγράφεται το πρόγραμμα  στο προγραμματιστικό περιβάλλον του εργαστηρίου, εκτελείται και εμφανίζουμε τον πίνακα Π[5,6] στη νέα του μορφή.


Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΦΑΝΗ ΣΚΛΗΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι εναλλακτικές ταξινομήσεις ενός δισδιάστατου πίνακα στοιχείων και οι εφαρμογές τους για αναζήτηση και εξαγωγή πληροφοριών» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4078