Κριτικός στοχασμός μέσω της τέχνης με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό.

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Γυμνάσιο)

Κριτικός στοχασμός μέσω της τέχνης με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό.

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές μέσω της ανάλυσης έργων τέχνης συνειδητοποιούν την ανάγκη να μετατραπούν από παθητικοί θεατές σε στοχαστικοί θεατές.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το θέμα που εξετάζουμε αφορά τον σχολικό εκφοβισμό. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί γιατί θεωρείται κοινωνικό πρόβλημα. Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός που εκδηλώνεται μεταξύ των μαθητών έχει αρχίσει να γίνεται αντικείμενο προσοχής, συζήτησης και μελέτης.  Έχει πολλές σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη σωματική και ψυχική υγεία, όσο και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με πολλές φορές τραγικά αποτελέσματα.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας > Ψυχική Υγεία- Διαπροσωπικές σχέσεις > Σχολικός εκφοβισμός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Σχεδιασμός
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα
Δράση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα
Παρατήρηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα
Αναστοχασμός
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Να διαχειρίζονται καλύτερα τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και αποφυγή ή επίλυση συγκρούσεων.
Να οδηγηθούν στην αναθεώρηση στερεότυπων παραδοχών, δημιουργώντας εναλλακτικές απόψεις και στάσεις.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
σχολικός εκφοβισμός, μαθητές, ενδοσχολική βία, σχολείο, εκπαιδευτικός, σωματική - ψυχική υγεία.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Βιντεοπροβολέας, χαρτιά Α4, πίνακας.
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κριτικός στοχασμός μέσω της τέχνης με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.