Μια ομάδα - πολλά ταλέντα

Τεχνολογία (Δημοτικό)

Μια ομάδα - πολλά ταλέντα

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το συγκεκριμένο σενάριο βασίζεται σε ένα παιχνίδι ρόλων και εξομοίωσης για τη διοίκηση και στελέχωση μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, όπως περίπου λειτουργούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Μετά από συζήτηση με τους μαθητές αποφασίστηκε η ομάδα να αποτελείται από Ευρωπαίους παίκτες. Αυτός είναι και ο λόγος που ο προσανατολισμός της ομάδας σε ότι αφορά στο όνομά της είχε ευρωπαϊκά ερεθίσματα, καταλήγοντας τελικά στο Europe United Football Club. Μοιράστηκαν ρόλοι όπως πρόεδρος, προπονητές, παίκτες, δημοσιογράφοι, δικηγόροι, διερμηνείς και προσπάθησαν να δημιουργήσουν από την αρχή μια ποδοσφαιρική ομάδα με σκοπό την διεξαγωγή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα στο τέλος της σχολικής χρονιάς με αφορμή την Παγκόσμια μέρα της Ευρώπης. Θα πρέπει να τονιστεί πως οι δράσεις στις 3 διδακτικές ώρες ήταν ενδεικτικές και πολλές απο αυτές πραγματοποιήθηκαν στον προσωπικό χρόνο των παιδιών μέσα στο ασύγχρονο περιβάλλον του wiki.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Βασικός εκπαιδευτικός σκοπός ήταν τα παιδιά να μάθουν με έναν διασκεδαστικό τρόπο όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούσαν σχετικά με το πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια ποδοσφαιρική ομάδα και ταυτόχρονα να αφομοιώσουν γνώσεις σχετικές με διάφορα Ευρωπαϊκά κράτη από τα οποία είχαν καταγωγή οι παίκτες. Σύμφωνα με τις γνώσεις που είχαν οι μαθητές στο πεδίο των Η/Υ και λόγω των περιορισμένων ωρών Φυσικής Αγωγής , το σενάριο πραγματοποιήθηκε μέσα σε έναν συνεργατικό ιστοχώρο όπου τα παιδιά  αυτενέργησαν και δημιούργησαν με ζήλο και αποτελεσματικότητα.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Τεχνολογία > Διαδίκτυο >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
H Europe United γεννιέται!
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Δημιουργία συνεργατικού ιστοχώρου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήρι Πληροφορικής
Διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γήπεδο ποδοσφαίρου
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά διάφορων χωρών της Ευρώπης (σημαία, γλώσσα, νόμισμα)
Να δουλέψουν συνεργατικά και με αποτελεσματικό τρόπο πάνω σε διάφορα αντικείμενα που τους δόθηκαν
Να ενημερωθούν για τα δικαιώματα που έχουν ως Ευρωπαίοι πολίτες
Nα γίνουν ενεργοί παραγωγωγοί διαδικτυακού περιεχομένου
Να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες γραμματισμού απαραίτητες για την εποχή τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Τεχνολογία, Ευρωπαική Ένωση, φυσική αγωγή, συνεργατικός ιστοχώρος, Ψηφιακός γραμματισμός,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σύνδεση στο διαδίκτυο, tablet, φυλλομετρητής ιστού, ιστοχώρος pbworks, διαδραστικός πίνακας, λογισμικό παρουσιάσεων και λογισμικό επεξεργασίας βίντεο.
Δημιουργός Σεναρίου: Βασίλης Κεραμάρης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μια ομάδα - πολλά ταλέντα» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.