Φάση Σεναρίου

Τεχνολογία (Δημοτικό)

Μια ομάδα - πολλά ταλέντα

3 ώρες

Δημιουργία συνεργατικού ιστοχώρου

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
portrait1.pdf portrait_3.pdf portrait_4.pdf portrait_5.pdf

Για την επικοινωνία, την ενημέρωση και τη συνεργατική λειτουργία της ομάδας, δημιουργήθηκε ένας ιστοχώρος- wiki μέσα στον οποίο οι μαθητές δούλεψαν αρκετά μεγάλο μέρος του σεναρίου. Στην αίθουσα του εργαστηρίου πληροφορικής οι μαθητές ενημερώθηκαν για την ύπαρξη ενός ιστοχώρου, (wiki), που θα αποτελούσε το εικονικό μέρος συνάντησης παικτών και παραγόντων της Europe United. Σύμφωνα με τον Wagner, τα Wikis είναι η πιο συνεργατική μέθοδος μάθησης που μπορεί να υπάρξει. Όλοι συμμετέχουν σε όλα, επεξεργάζονται προσθέτουν, αφαιρούν, συμπληρώνουν, σχολιάζουν (Τερζίδου κ.α. 2009).

Ο ιστοχώρος που σταδιακά εμπλουτίστηκε από τους μαθητές περιλάμβανε τα έξης θεματικά πεδία:

  1. Europe United goes digital: Το σχολείο, για να παραμείνει δημιουργικός θεσμός και για να μπορέσει να ακολουθήσει το ρυθμό της κοινωνίας, θα πρέπει να εξοπλίσει τους μαθητές με τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε αυτοί να μπορούν να ζουν αποτελεσματικά και πετυχημένα στο περιβάλλον τους, ένα περιβάλλον που κατακλύζεται από την παρουσία του διαδικτύου, τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και τα συλλογικά μέσα. Ζητούμενο της εποχής μας αλλά και της κοινωνίας μας είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής εποχής με την εξοικείωση και τον γραμματισμό των νέων. Εύστοχα άλλωστε ο Paul Gilster (1997) αποκαλεί «δεξιότητες επιβίωσης» τις ειδικές γνώσεις και ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν οι χρήστες του διαδικτύου προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις  απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής. Για το λόγο αυτό στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργήθηκε ένας οδηγός χρήστη του wiki έτσι ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν στην ανάρτηση υλικού αλλά παράλληλα να αποκτήσουν βασικές γνώσεις χρήσης του wiki.
  2. Europe United F.C.  Ο υπερσύνδεσμος αυτός οδηγεί σε έναν ονομαστικό πίνακα με τα ονόματα των μαθητών, κάθε όνομα οδηγεί στην προσωπική σελίδα του μαθητή. Εκεί ανέβηκε το φύλλο εργασίας που τους είχε δοθεί, ο εθνικός ύμνος της χώρας που εκπροσωπούσε ο κάθε παίκτης και όποια πληροφορία ήθελε να μοιραστεί με τους συμπαίκτες του ή με το προσωπικό της Europe United. Τα παιδιά ανέβασαν πληροφορίες για την χώρα τους, φωτογραφίες και ό,τι τους έκανε εντύπωση. Με αυτόν τον τρόπο έγινε γρήγορη και διασκεδαστική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους αλλά και η διαδικασία εξερεύνησης της κάθε ευρωπαϊκής χώρας μετατράπηκε σε ένα συλλογικό παιχνίδι, βιωματικό και ευχάριστο με αποτέλεσμα να συνεχίζεται και στο σπίτι  και πλέον ο υπολογιστής να αποτελέσει μία γέφυρα επικοινωνίας σχολείου- σπιτιού- γονέων.
  3. Meeting Room, ένας διαδικτυακός χώρος για συζήτηση. Στην υπερσύνδεση αυτή  γινόντουσαν εικονικές συναντήσεις της Europe United. Ήταν ο χώρος όπου τα παιδιά μπορούσαν να εκφραστούν, να ρωτήσουν αν έχουν απορίες και να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους.
  4. Το γήπεδο, στην υπερσύνδεση αυτή υπήρχε ένα σχέδιο ποδοσφαιρικού γηπέδου που κάθε φορά που ένας παίκτης συμπλήρωνε την προσωπική του ιστοσελίδα άρα και την αίτηση ενδιαφέροντος  για ένταξη του στην Europe United, τοποθετούνταν το όνομά του στην αντίστοιχη ποδοσφαιρική θέση.
  5. Το τηλεοπτικό κανάλι της Europe United F.C. H αξιοποίησή του βίντεο ως εποπτικό αλλά και ως τεχνολογικό μέσο, ειδικά αν δεν περιορίζεται μόνο στην παρακολούθηση αλλά και στην εμπλοκή των μαθητών σχεδόν σε όλα τα στάδια δημιουργίας του, μπορεί να αποδειχθεί μία σημαντική προσθήκη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους τους τομείς του προσφέροντας κίνητρα μάθησης κυρίως όμως ενεργοποιώντας τους ίδιους τους μαθητές. Υποστηρίζεται ότι οι παιδαγωγικές μέθοδοι είναι πιο αποτελεσματικές όταν χρησιμοποιούν τα οπτικοακουστικά μέσα (εποπτική διδασκαλία) έτσι όμως ώστε να εξασφαλίζεται και η συμμετοχή του μαθητή (Φράγκος, 1996).  Σε αυτό το χώρο αναρτήθηκε το βίντεο του αγώνα που πραγματοποιήθηκε καθώς και ό,τι άλλο βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διάρκεια του σεναρίου.

Ο ύμνος της Europe United

Ο ύμνος γράφτηκε συνεργατικά απο τα παιδιά μέσα στον wiki στο ανάλογο πεδίο που είχε δημιουργηθεί

Θέσεις παικτών

Αναγράφονται οι θέσεις των παικτών στο γήπεδο και αναρτήθηκαν στο wiki

Διαβατήριο


Δημιουργός Σεναρίου: Βασίλης Κεραμάρης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μια ομάδα - πολλά ταλέντα» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4152