Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Ο κήπος των συναισθημάτων

2 ώρες

Αφόρμηση - Διερεύνηση πρότερων γνώσεων

20λεπτά

Στην παρούσα φάση αρχικά τα νήπια ακούν την αφήγηση του παραμυθιού "Ο σκαντζόχοιρος που ήθελε να τον χαϊδέψουν" βλέποντας ταυτόχρονα και τις εικόνες. Ακολουθεί συζήτηση με τα νήπια με επικεντρο τα συναισθήματα που παρουσιάζονται στο ενλόγω παραμύθι. Επίσης, τα νήπια αναφέρουν άλλα συναισθήματα που γνωρίζουν.


Ο σκαντζόχοιρος που ήθελε να τον χαϊδέψουν

Παραμύθι που λειτουργεί ως αφόρμηση για τα συναισθήματα

Δημιουργός Σεναρίου: ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο κήπος των συναισθημάτων» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4211