Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Ο κήπος των συναισθημάτων

2 ώρες

Αξιολόγηση

15λεπτά

Στην παρούσα φάση αξιολογούνται οι γνώσεις των νηπιών αναφορικά με την αναγνώριση των συναισθημάτων.


Αντιστοίχιση λέξεων σε εικόνες

Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις με τις κατάλληλες εικόνες

Δημιουργός Σεναρίου: ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο κήπος των συναισθημάτων» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4214