Φάση Σεναρίου

Ηλεκτρονική - Αυτοματισμός (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Περιοχές λειτουργίας τρανζίστορ BJT - Ευθεία φόρτου - Σημείο Q

1 ώρα

Προσομοίωση με java applet

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
eytheia_fortou2.doc

Ο μαθητής χρησιμοποιώντας την εφαρμογή και καθοδηγούμενος από το φύλλο έργου επιβεβαιώνει το ρόλο των εξαρτημάτων στην κλίση της ευθείας φόρτου και στη θέση του σημείου Q. Ακόμη ανακαλύπτει την επίδραση της θέσης του σημείου Q στο μέγιστο πλάτος του σήματος εισόδου.


Ενισχυτής κοινού εκπομπού


Παρακολουθήστε την προσομοίωση της λειτουργίας του ενισχυτή και συμπληρώστε το φύλλο έργου


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Περιοχές λειτουργίας τρανζίστορ BJT - Ευθεία φόρτου - Σημείο Q» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
41