Περιοχές λειτουργίας τρανζίστορ BJT - Ευθεία φόρτου - Σημείο Q

Ηλεκτρονική - Αυτοματισμός (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Περιοχές λειτουργίας τρανζίστορ BJT - Ευθεία φόρτου - Σημείο Q

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Όταν ένα τρανζίστορ λειτουργεί ως ενισχυτής, έχει μεγάλη σημασία η σωστή πόλωση, ώστε το σημείο λειτουργίας Q, να βρίσκεται στη σωστή θέση.

Το παρόν σενάριο βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν πλήρως το φαινόμενο, μέσω διαδραστικών προσομοιώσεων, ανακαλύπτοντας τις λεπτομέρειες του. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην κατανόηση της τοποθέτησης του σημείου λειτουργίας Q ενός τρανζίστορ στη σωστή θέση πάνω στην ευθεία φόρτου.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ηλεκτρονική - Αυτοματισμός (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής
Προσομοίωση με java applet
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής
Προσομοίωση με το circuit simulator
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής
Άλλες περιπτώσεις
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής
Έλεγχος γνώσεων
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίζουν τις περιοχές λειτουργίας ενός τρανζίστορ BJT
Οι μαθητές να μπορούν να χαράσσουν ευθεία φόρτου πάνω σε σμήνος χαρακτηριστικών καμπυλών τρανζίστορ
Οι μαθητές να μπορούν να εξηγήσουν την επιλογή της θέσης του σημείου Q πάνω στην ευθεία φόρτου
Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τα εργαλεία προσομοίωσης και να αναγνωρίσουν τη χρησιμότητά τους.
Οι μαθητές να αναπτύξουν την ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
πόλωση, τρανζίστορ, ενισχυτής κοινού εκπομπού, σημείο ηρεμίας, σημείο Q, ευθεία φόρτου,
Υλικοτεχνική υποδομή
1 Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, ανά ομάδα μαθητών

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Περιοχές λειτουργίας τρανζίστορ BJT - Ευθεία φόρτου - Σημείο Q» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).